Yüksek Lisans Programları SSS

Uzaktan Eğitim Programları Hangi Enstitülere Bağlıdır?

Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine şu an için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ nda onay alınan İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrenci almaktadır. Uzaktan Eğitim Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği ve İş Güvenliği ve Sağlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının öğrenci alımı için onay süreci devam etmektedir.

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘ne bağlıdır.  Programlar da kesin kayıt, ders seçimi, ders ekleme bırakma, kayıt dondurma, çıkış belgesi, diploma gibi resmi işlemler ilgili enstitü sekreterliği aracılığı ile yapılmaktadır.

Öğrenci belgesi, askerlik sevk tehir işlemleri Gediz Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru tarihi ne zamandır?

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru tarihi Temmuz ve Aralık ayları içerisinde Gediz Uzem internet sayfamızdan duyurulmaktadır.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ara dönemde öğrenci alıyor mu?

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans  Programları  ara dönemde Senato Kararına bağlı olarak öğrenci almaktadır. Aralık ayı gibi web sayfamızı  kontrol ederek, duyuruları takip etmeniz gerekmektedir.

Kayıtlar için Yabancı Dil Puanı zorunluluğu var mı?

Uzaktan Eğitim  Tezsiz Yüksek Lisans Programları’na kayıtlar için herhangi bir yabancı dil puanı zorunluluğu yoktur.

Kayıtlarda ALES Puanım kaç olmalı?

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES  puanı başvuru şartı olarak aranmamaktadır.

Kesin Kayıt için şahsen gelmek gerekiyor mu?

Kesin kayıt işlemleri için şahsen gelmeniz gerekmektedir. Şahsen gelememeniz halinde vekalet ile kayıt yapılabilir. Kayıtlar belirtilen tarihlerde Gediz Üniversitesi Çankaya Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Kayıt için 0 232 355 00 00 / 3021 numaralı telefondan Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Memurundan randevu alabilirsiniz.  Ön başvurularınızı online olarak yapabilirsiniz. Başvuru için tıklayınız.

Uzaktan Eğitim (e-MBA) Yüksek Lisans Programının süresi nedir?

Eğitim süresi üç yarıyıl olmakla birlikte bu süre başarısız olunan derslerin tekrarı ya da bitirme projesinin gecikmesi halinde uzatılabilir.

Programa Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler nasıl belirleniyor?

Lisans mezuniyet notu (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre başvuru ekranında sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır) dikkate alınarak hesaplanır. Adayların mezuniyet notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilirek ilk 50 adaya kayıt hakkı verilir.

Eğer üç dönemde bitiremezsem hangi ücreti ödemem gerekiyor?

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 3 dönemlik 10 ders ve bitirme projesini içeren toplam ücret 10.500 TL dir.  Eğer alıpta başarısız olduğunuz dersler varsa  her  3 kredilik ders için 2014- 2015 Eğitim Öğretim Dönemi için  375 TL x 3 = 1.125 TL, bitirme projesini uzattığınız her dönem içinde 1.875 TL ekstra ücret ödemeniz gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Diploması nasıl olacaktır?

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile örgün öğretim diploması arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak aynı haklara sahiptir.

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır?

  1. Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır.
  2. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri öğrencinin yazılı başvurusu üzerine yapılmaktadır. Başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehir işlemleri yapılmaz. Başvuru için gerekli dilekçeyi Gediz Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü  internet  sitesinden indirebilir ve imzalayıp posta veya eposta yada faks yoluyla Öğrenci İşlerine gönderebilirsiniz.
  3. Lisansüstü programlarda kayıtlı olan ve 34 yaşından gün alan öğrencilerin sevk tehir hakları yoktur.
  4. Askerlik sevk tehiri için Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ ne gerekli belgeler ile yazılı başvuru yapanların teklif yazıları ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilir.
  5. Askere sevk tehiri yapılan öğrencilere durumları hakkında Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yazılı bilgi gönderilir. Program bitmeden sevk tehirinin bitmesi durumunda öğrenciler sevk tehiri bitiminden bir (1) ay önce yeniden Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunurlar.
  6. Yasa gereği mezuniyet, kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, disiplin nedeniyle uzaklaştırma cezası alanların işlem tarihinden itibaren 1 ay içerisinde durumları MSB’na veya ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığına bildirilir. Sevk tehir işlemleri MSB veya ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığınca iptal edilir. Sevk tehirinin iptali durumunda öğrenciye ayrıca yazılı tebliğ yapılmamaktadır.
  7. Lisansüstü öğrencilerden izinli sayılan öğrencilerin sevk tehiri iptali ancak öğrencilerin kendi isteğiyle 1 ay önceden başvuru yapması üzerine yapılmaktadır.

Yukarıdaki detaylı bilgilendirme sizin sorununuzu çözmüyor ise lütfen Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü arayınız (0232 355 00 00 – Dahili: 2375).

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarında Eğitim nasıl olmaktadır?

İlgili dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders içerikleri, haftalık olarak Gediz Uzem Öğrenim Yönetim Sistemi’nde yayınlanmaktadır. Ayrıca canlı olarak her hafta ders programında belirtilen saat ve günde öğretim üyesi sanal sınıf aracıyla ders yapmaktadır. Canlı derse katılamayan öğrenciler uygun oldukları bir zamanda arşivden o dersi istedikleri zaman izleyebilirler. Sisteme yüklenen dersler, öğrencilerin ders notlarını tekrar tekrar gözden geçirilmesi için dönem sonuna kadar açık bırakılır. Derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır fakat öğretim üyesi tarafından verilen ödevlerin ve uygulanan sınavların zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.Ders notları ve kaynakların dışında kısa sınavlar, haftalık ve dönemlik ödevler ve yıl içi sınavları internet ortamında yapılmaktadır.

Dersler ne zaman başlamakta ne zaman sona ermektedir?

Güz ve Bahar Dönemi Başlangıç ve Bitiş tarihlerini aşağıdaki Akademik Takvim’den görebilirsiniz.

Akademik Takvim:  Takvim için Tıklayınız.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarında derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak dersleri düzenli bir şekilde takip etmeniz siz öğrencilerimizin yararına olacaktır.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları'nda sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Yarı Yıl içi sınavları Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Sadece Yarı Yıl Sonu sınavları yüz yüze klasik biçimde yapıldığı için dönem sonunda öğrencinin sınavlara girmek için Gediz Üniversitesi Seyrek kampüsüne gelme gerekliliği vardır.

Güz ve Bahar Dönemi Başlangıç ve Bitiş tarihlerini, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavı tarihlerini için

Akademik Takvim:  Takvim için Tıklayınız.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarında Ders Geçme Notu Kaçtır ?

Bir dersten başarılı sayılmak için, o derse ait başarı notunun en az CC (2.00 / 70) olması gerekir.
Ağırlıklı genel not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az CB ( 2.50 / 75), öğrenci ders aşamasını başarıyla tamamlamış kabul edilir.

Uzaktan Eğitim (e-MBA) programında almam gereken AKTS (kredi) sayısı ne kadardır?

Proje dersi dahil 30 Kredi 90 AKTS lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanız gerekmektedir.

Derslere girişte kullanılan Gediz Uzem Öğretim Yönetim Sitemi'ne ait erişim bilgilerimi nasıl alacağım?

Kesin kayıt esnasında, üniversitemizin sizlere vereceği STU eposta adresi verilecek olup @stu.gediz.edu.tr önünde yer alan adınız ()nokta) soyadınız ile birlikte giriş yılınıza ait son iki rakam aynı zamanda Öğretim Yönetim Sistemi ‘nde (OYS) sizin kullanıcı adınız olacaktır. Parolanızı ise yine kesin kayıtlar bittikten sonra tarafınıza Gediz Uzem’den gönderilecek bilgilendirme epostası sonrası OYS’den Parolamı Unuttum sekmesine girip kayıt esnasında size özel STU epostanızı yazarak sistemin üreteceği otomatik parolanızı bu epostanıza gönderebilirsiniz.

Not: OYS’de STU eposta adresinizden başka herhangi bir adres kullanılmamaktadır.

Programa devam ederken alıpta başarısız olduğum dersleri tekrar mı almalıyım, yoksa bu dersleri değiştirebilir miyim?

Uzaktan Eğitim (e-MBA) programında 1. dönemde 2 zorunlu 2 Seçmeli, 2. dönemde 2 Zorunlu 2 Seçmeli adet zorunlu, 3. dönemde ise 2 Seçmeli + 1 Proje  dersi olmak üzere toplam 4 zorunlu, 6 seçmeli ders bulunmaktadır. Programa devam ederken kalmış olduğunuz zorunlu dersleri bir sonraki dönemde tekrar almak zorundasınız. Alıpta başarısız olduğunuz seçmeli dersi ise bir sonraki dönemde açılmışsa tekrar alabilir yada o dersin yerine başka bir seçmeli ders alabilirsiniz.

Sınavlar nasıl gerçekleştiriliyor?

Yıl içi sınavlar öğrenim yönetmi sistemi üzerinden online olarak, yıl sonu sınavları ise dönem sonunda gözetmenler eşliğinde Seyrek Yerleşkesinde yüz yüze klasik formatta haftasonu gerçekleştirilmektedir.

Güz ve Bahar Dönemi Başlangıç ve Bitiş tarihlerini, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavı tarihlerini için

Sınav Takvimi:  Takvim için Tıklayınız.

Sınav Notumu Nasıl Öğreneceğim?

Yüksek lisans programında gerçekleştirilen tüm sınavlara ait notlandırmayı Gediz Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi olan MyGediz sistemi üzerinden kayıtta size verilecek olan kullanıcı adı ve şifresi ile öğrenebilirsiniz.

Sadece Proje dersim kalırsa harç ücreti yatırır mıyım?

İlk iki yarı yılda proje dersi verilmemektedir. İlk üç yarı yılda 90 AKTS sayısını dolduran fakat Proje dersini veremeyen öğrenci uzattığı  4. yarı yıl için 1.875 TL proje ücreti ödeyecektir.

Projeyi hangi aşamada, kime, ne zaman teslim edebilirim?

1.ve 2. Dönemde Proje dersi alınamamaktadır. En erken 3. Dönemim sonunda, Akademik Takvim’de belirtilen proje teslim döneminde, Kargo veya bizzat kendisi gelerek 3 nüsha halinde Enstitü Öğrenci İşleri’ne teslim edilecektir.

Vize / Final notuma itiraz etmek istiyorum, ne yapmam gerekir?

Ödev, Vize ve Final notu itirazları; söz konusu notun açıklandığı tarihten itibaren “7 gün” içerisinde İlgili Enstitü Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe ile yapılır. Vize ve ödev notuna itiraz öncelikli olarak Dersin İlgili Öğretim Üyesi ve Asistanına yapılmaktadır.

Dersleri nasıl seçebilirim?

Ders seçim tarihlerinde  dönem ücreti ödendikten en az yarım gün sonra MY GEDİZ öğrenci bilgi sistemi web adresi olan https://my.gediz.edu.tr/ adresinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile girdiğiniz takdirde Ders Seçim butonundan 1. Dönem öğrencileri sadece 1. Dönem derslerini, 2. Dönem öğrencileri 1.ve2. dönem derslerini 3. Dönem öğrencileri 1., 2. ve 3. Dönem derslerini seçebilmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndayım. Örgün Eğitim Veren Tezsiz Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir miyim?

Böyle bir geçiş söz konusu değildir.

Örgün Eğitim Tezsiz Yüzsek Lisans Programındayım Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na geçiş yapabilir miyim?

Geçiş yapılabilir. Bağlı bulunduğunuz Enstitü Sekrterliğine  dilekçe verilir. Dilekçe Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 2hafta içerisinde görüşülürek kararı bağlanır.

Öğrenci Belgesi, Transkript ya da çıkış belgemi nasıl alabilirim?

Öğrenci belgesi yada transkript için Gediz Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi MyGediz üzerinden talep etmeniz durumunda istediğiniz belgelere posta adresinize kargo ile adresinize postalanacak yada vereceğiniz eposta yada faks numarasına gönderilecektir. Şahsen Rektörlük Öğrenci işlerine gelmeniz halinde de bu belgeleri alabilirsiniz. Çıkış belgeniz yada diplomanız programları başarı ile tamamlamanız durumunda ilgili enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanıp imza karşılığı size teslim edilecektir.

Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmam gerekir?

İlişik Kesme Dilekçesi yazılarak ekinde Öğrenci Kimlik Belgesi ile kayıtlı bulunduğunuz programın bağlı bulunduğu enstitü sekreterliğine teslim edilmelidir. İlişik Kesme Dilekçesi Gediz Üniversitesi Öğrenci işleri web sayfasında Gerekli formlar Linkinin içinde yer almaktadır.

Verilen dilekçe Enstitü Yönetim Kurulu tarafından iki hafta içerisinde değerlendirilecek olup, takip eden hafta Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı kararlarında öğrencinin kaydının silindiğine dair karar yayınlanır.

Kaydımı dondurmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Kayıtlı bulunduğunuz programın bağlı bulunduğu enstitü sekreterliğine başvurmanız gerekmektedir.

Kaydımı en fazla ne kadar süre dondurabilirim?

İki yarı yıl kayıt dondurulabilmektedir. Hastalık, Askerlik, gibi bazı özel durumlar karşısında Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 1 dönem daha uzatılabilir.

Ders Tekrarı Durumunda Ücret Ödeyecek miyim?

3 dönem içerisinde alınan fakat başarısızlık sebebiyle alınan 3 Kredilik her bir  tekrar ders için 2014- 2015 Eğitim Öğretim Dönemi için 375 TL x 3 =1125 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Okul Uzaması Durumunda Ücret Ödeyecek miyim?

Programınızın toplam ücreti 10.500 TL olup bu ücret 10 Ders+ Bitirme Projesini kapsamaktadır.  Başarısızlık sebebiyle tekrar  aldığınız her  3 kredilik ders için 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Dönemi için  375TL*3=1125 TL, 3. dönemden sonra alacağınız bitirme projesi için 1.875 TL  ücret ödenmek zorundadır.

Mobil Cihazlarla İçerikleri İzleyebilir miyim?

Öğrenme İçerikleri ile ilgili mobil cihaz bilgileri şöyledir;

Apple ürünleri:
Crome, Safari tarayıcılarında sorunsuz çalışmaktadır. Hem görüntüleyebilir hem de eş zamanlı ses alabilirsiniz.

Android ürünleri:
Crome tarayıcılarında görüntü gelse de sesin alınmasında problem yaşayabilirsiniz.

Sanal Sınıf (Canlı Dersler) Uygulaması:
Sanal Sınıf ile ilgili böyle bir desteğimiz henüz bulunmamaktadır.

 

Ancak bunlarla ilgili çalışmalarımız planlarımız dahilinde olup izlenebilir duruma geldiğinde sizlerle yine buradan ve resmi Facebook sayfamız facebook.com/gedizuzem ‘den paylaşılacaktır.

Bilgisayarımda İçerikleri Sorunsuz Hangi Tarayıcıda İzleyebiliyim?

Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlar için:

Öğrenme İçerikleri:
Yapmış olduğumuz testler sonucu en iyi ve sorunsuz Internet Explorer (son sürümü olduğuna dikkat ediniz) ile izleyebilirsiniz. Diğer tarayıcıların belli noktalarda destek vermediği tespit edilmiştir.

Sanal Sınıf Uygulaması (Canlı Dersler):
Tüm tarayıcılardan sorunsuz izleyebilirsiniz.

 

Ancak bunlarla ilgili çalışmalarımız planlarımız dahilinde olup izlenebilir duruma geldiğinde sizlerle yine buradan ve resmi Facebook sayfamız facebook.com/gedizuzem ’den paylaşılacaktır.